Thử Thách “Chiếc Bụng Đói” Với Lườn Vịt Sốt Vang Đỏ!

Thịt vịt ngọt tươi, ngô non giòn sật, nấm vị hấp dẫn, phết nhẹ trong nước sốt vang chua chua … Đọc tiếp Thử Thách “Chiếc Bụng Đói” Với Lườn Vịt Sốt Vang Đỏ!